Jeep Liberty


Maksymalna ładowność

Maksymalna ładowność (dopuszczalna ładowność pojazdu) zgodnie z kodeksem drogowym jest to największa masa ładunku oraz osób, jaką może przewozić pojazd.

Maksymalna ładowność to zatem masa wszystkich pasażerów pojazdu w danym momencie, masa ładunku znajdującego się w bagażniku oraz w przypadku bagażnika zewnętrznego masa samego bagażnika zewnętrznego jak i jego zawartości. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych zewnętrznych elementów montowanych na samochodzie takich jak np. bagażnik rowerowy, spoiler itd...

W przypadku bagażnika rowerowego zarówno masa własna bagażnika jak i masa rowerów składają się na maksymalną ładowność.

Maksymalna ładowność wyrażana jest w kilogramach. Maksymalna ładowność stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu.